"Rimmel rammel rommel.. we tikken op de trommel. We tikken samen stil we tikken samen luid rimmel rammel rommel er komt een muziekje uit!"