2223-LK3B-Windwijzer

Overlaatst startten we met een nieuw wero-thema: Wolk, waar ga je heen? We leren over de verschillende aspecten van het weer. Op 22 november kregen we een probleemstelling: Hoe weten we uit welke richting de wind komt? Samen zochten we naar het antwoord: Door een windwijzer! In groepjes gingen we aan de slag. Via een tekening en een aanbod van verschillend materiaal maakten we onze eigen windwijzer. Op het einde van de les kregen we de kans om buiten de windrichting te gaan bepalen. We werkten goed samen en kwamen tot een zeer goed resultaat. Zo ontdekten we dat de wind vandaag uit het noorden kwam. We gaven onszelf een dikke duim!
Start diapresentatie